Fiddler Crabs Home Blog

Rumphius, G.E. (1741) D'Amboinsche rariteitkamer, behelzende eene beschryvinge van allerhande zoo weeke als harde schaalvisschen, te weete raare krabben, kreeften, en diergelyke Zeedieren, als mede allerhande hoorntjes en schulpen, die men in d'Amboinsche Zee vindt: Daar benevens zommige mineraalen, gesteenten, en soorten van aarde, die in d'Amboinsche, en zommige omleggende Eilanden gevonden worden (3rd edition). Amsterdam: Jan Roman de Jonge.

Language: Dutch

Names Appearing in this Publication

Name Used Common Name(s) Where Applied to... Accepted Name Source of Accepted
Cancer Vocans Cattam Pangel text p. 14-15; plate 10: figure E location: Indonesia Uca vocans Original

This Publication is Cited By

Crane (1975), Holthuis (1959)