Fiddler Crabs Home Blog

Rathbun, M.J. (1920) Stalk-eyed crustaceans of the Dutch West Indies. Pp. 317–349 in Rapport betreffende een voorloopig onderzoek naar den toestand van de Visscherij en de Industrie van Zeeproducten in de Kolonie Curaçao ingevolge het Ministerieel Besluit van 22 November 1904, J.D. Boeke, ed., Volume 2. Netherlands.

Language: English

Names Appearing in this Publication

Name Used Where Applied to... Accepted Name Source of Accepted
Uca pugnax rapax text p. 342 citation: Smith (1870)Gelasimus rapax Uca rapax Computed
    location: Curaçao Uca rapax Original

This Publication is Cited By

Crane (1975)